இன்றைய பாடம்📖 நாள்: 29.07.2020 6th to 8th std - WELCOME TO TAMNEWS BLOG

My Blog List

My Blog List

SUBSCRIBE YOUTUBE

Tamil Nadu New Syllabus Text Books 2020-2021

Search This Blog

Tuesday, July 28, 2020

இன்றைய பாடம்📖 நாள்: 29.07.2020 6th to 8th stdமுந்தைய பாடங்கள் தொகுப்பு


அல்லது


உங்கள் வகுப்பிற்கான PDFல் உள்ள QR CODE தொட்டாலே பாடங்கள் வரும்.

Subject: MATHS

Term - 1:

July SECOND week

Std:6

Ratio and proportion  3.1 and 3.2


Std:7

Measurements 2.3 and 2.4

geometry. 5.4


 Std:8

Algebra 3.1 and 3.2

Construction of Quadrilateralsபாடங்களை படித்தும் எழுதியும் பயிற்சி பெறுமாறு அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

இப்படிக்கு

K. DHANASEKARAN

BT Asst,

GOVERNMENT HIGH SCHOOL,

KUNNANPURAM,

ERODE-638461

PH +91 93602 85488

No comments:

TAM NEWS -MOBILE APP

DISTRICT WISE GOVT JOB

e-Learning. tnschool

கல்வி தொலைகாட்சி அட்டவணை

POLYTECHNIC ,ARTS AND SCIENCE ADMISSION

TAMNEWS -TELEGRAM LINK

ஷேர்சாட்

sharechat
�� ஷேர்சாட்-ல் உள்ள "TAMNEWS" குழுவில் இணையுங்கள்

Search This Blog

Post Top Ad