நமக்கு மிகவும் பயன்படும் இந்திய அரசின் 20 இணையதள முகவரிகள் - Direct Link - WELCOME TO TAMNEWS BLOG

My Blog List

My Blog List

SUBSCRIBE YOUTUBE

Tamil Nadu New Syllabus Text Books 2020-2021

Search This Blog

Thursday, July 16, 2020

நமக்கு மிகவும் பயன்படும் இந்திய அரசின் 20 இணையதள முகவரிகள் - Direct Linkஇணையதளம் மூலம் 20 சான்றிதழ்களை ...

*நமக்கு தேவையான பயனுள்ள இணையதள முகவரிகள்*

01. இந்தியதேர்தல் ஆணையம்இணையதள முகவரி

02. கவல அறியும் உரிமைச் சட்டம் (RTI Act) – இணையதள முகவரி

03. இந்திய அரசின் இணையதள முகவரி

04. தமிழ்நாடு அரசின் இணையதள முகவரி

05. உச்சநீதி மன்றத்தின் இணையதள முகவரி

06. தமிழ்நாடு காவல்துறையின் இணையதள முகவரி

07. நீதிமன்றங்கள் (இந்தியா) இணையதள முகவரி

08. இந்திய இரயில்வே-ன் இணையதள முகவரி

09. இந்திய தூதரம்இணையதள முகவரி

10. தமிழக அரசு பதிவுத்துறை இணைய தள முகவரி

11. இந்திய பொது விவகாரத்துறைஇணையதள முகவரி

12. சென்னை மாநகராட்சியின் இணைய தள முகவரி

13. தமிழ்நாடுவேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துறை இணைய தள முகவரி

14. இந்திய அஞ்சல் (தபால் துறை) இணையதள முகவரி

15. இந்திய சுற்றுலாஇணையதள முகவரி

16. தமிழ்நாடு சுற்றுலாஇணையதள முகவரி

17 தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் இணைய தள முகவரி

18 UNIQUE DISABILITY ID DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES,MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE


19 பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா

20 CPGRAMS PRIME MINISTER PORTAL

No comments:

TAM NEWS -MOBILE APP

DISTRICT WISE GOVT JOB

e-Learning. tnschool

கல்வி தொலைகாட்சி அட்டவணை

POLYTECHNIC ,ARTS AND SCIENCE ADMISSION

TAMNEWS -TELEGRAM LINK

ஷேர்சாட்

sharechat
�� ஷேர்சாட்-ல் உள்ள "TAMNEWS" குழுவில் இணையுங்கள்

Search This Blog

Post Top Ad