உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு Online வகுப்பிற்கு Smartphone தருவதற்கு முன்பு (Google browse, YouTube search and playstore safety) போன்றவை பயன்படுத்தும் போது ஆபாசபடங்கள் குறுக்கிடுவதை தடுக்க சில tips - WELCOME TO TAMNEWS BLOG

My Blog List

My Blog List

SUBSCRIBE YOUTUBE

Tamil Nadu New Syllabus Text Books 2020-2021

Search This Blog

Saturday, July 11, 2020

உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு Online வகுப்பிற்கு Smartphone தருவதற்கு முன்பு (Google browse, YouTube search and playstore safety) போன்றவை பயன்படுத்தும் போது ஆபாசபடங்கள் குறுக்கிடுவதை தடுக்க சில tips
Best Parental Control Apps For Android - Parental Monitoring Apps
உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு Online வகுப்பிற்கு Smartphone தருவதற்கு முன்பு
(Google browse, YouTube search and playstore safety)
போன்றவை பயன்படுத்தும் போது ஆபாசபடங்கள் குறுக்கிடுவதை தடுக்க சில Settings enable செய்து தரவும்.


No comments:

TAM NEWS -MOBILE APP

DISTRICT WISE GOVT JOB

e-Learning. tnschool

கல்வி தொலைகாட்சி அட்டவணை

POLYTECHNIC ,ARTS AND SCIENCE ADMISSION

TAMNEWS -TELEGRAM LINK

ஷேர்சாட்

sharechat
�� ஷேர்சாட்-ல் உள்ள "TAMNEWS" குழுவில் இணையுங்கள்

Search This Blog

Post Top Ad