தமிழகத்தை சேர்ந்த ஆசிரியர் MIND-MAP ஐ எவ்வாறு MINDOMO TOOL -மூலம் உருவாக்கலாம் என்று NCERT LIVE SESSION -ல் விவரித்த வீடியோ -How to Create mindmap using MINDOMO TOOL.... NCERT LIVE SESSION VIDEO.. - WELCOME TO TAMNEWS BLOG

My Blog List

My Blog List

SUBSCRIBE YOUTUBE

Tamil Nadu New Syllabus Text Books 2020-2021

Search This Blog

Tuesday, July 28, 2020

தமிழகத்தை சேர்ந்த ஆசிரியர் MIND-MAP ஐ எவ்வாறு MINDOMO TOOL -மூலம் உருவாக்கலாம் என்று NCERT LIVE SESSION -ல் விவரித்த வீடியோ -How to Create mindmap using MINDOMO TOOL.... NCERT LIVE SESSION VIDEO..

No comments:

TAM NEWS -MOBILE APP

DISTRICT WISE GOVT JOB

e-Learning. tnschool

கல்வி தொலைகாட்சி அட்டவணை

POLYTECHNIC ,ARTS AND SCIENCE ADMISSION

TAMNEWS -TELEGRAM LINK

ஷேர்சாட்

sharechat
�� ஷேர்சாட்-ல் உள்ள "TAMNEWS" குழுவில் இணையுங்கள்

Search This Blog

Post Top Ad