பள்ளிகளை பொறுத்தவரை ஊராட்சி மன்ற தலைவர் முன்னிலையில் சார்ந்த பள்ளித் தலைமையாசிரியர் தேசியக் கொடி ஏற்றுவது வழக்கமாக உள்ளது-CM -CELL -REPLY - WELCOME TO TAMNEWS BLOG

My Blog List

My Blog List

SUBSCRIBE YOUTUBE

Tamil Nadu New Syllabus Text Books 2020-2021

Search This Blog

Monday, July 27, 2020

பள்ளிகளை பொறுத்தவரை ஊராட்சி மன்ற தலைவர் முன்னிலையில் சார்ந்த பள்ளித் தலைமையாசிரியர் தேசியக் கொடி ஏற்றுவது வழக்கமாக உள்ளது-CM -CELL -REPLY


No comments:

TAM NEWS -MOBILE APP

DISTRICT WISE GOVT JOB

e-Learning. tnschool

கல்வி தொலைகாட்சி அட்டவணை

POLYTECHNIC ,ARTS AND SCIENCE ADMISSION

TAMNEWS -TELEGRAM LINK

ஷேர்சாட்

sharechat
�� ஷேர்சாட்-ல் உள்ள "TAMNEWS" குழுவில் இணையுங்கள்

Search This Blog

Post Top Ad