அரசு ௨யா்நிலை/மேல்நிலைப்பள்ளிகளில்௨தவித் தலைமை ஆசிரியர்களை நியமித்து கொள்வதற்கான வழிமுறைகள் குறித்து, முதன்மை கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள் - WELCOME TO TAMNEWS BLOG

My Blog List

My Blog List

SUBSCRIBE YOUTUBE

Tamil Nadu New Syllabus Text Books 2020-2021

Search This Blog

Saturday, July 11, 2020

அரசு ௨யா்நிலை/மேல்நிலைப்பள்ளிகளில்௨தவித் தலைமை ஆசிரியர்களை நியமித்து கொள்வதற்கான வழிமுறைகள் குறித்து, முதன்மை கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்Clarification Meaning - YouTube
CLICK HERE TO VIEW

No comments:

TAM NEWS -MOBILE APP

DISTRICT WISE GOVT JOB

e-Learning. tnschool

கல்வி தொலைகாட்சி அட்டவணை

POLYTECHNIC ,ARTS AND SCIENCE ADMISSION

TAMNEWS -TELEGRAM LINK

ஷேர்சாட்

sharechat
�� ஷேர்சாட்-ல் உள்ள "TAMNEWS" குழுவில் இணையுங்கள்

Search This Blog

Post Top Ad