ஜனவரியில் பள்ளிகள் திறந்து இறுதி தேர்வு நடத்தலாம் -பெற்றோர்கள் யோசனை - WELCOME TO TAMNEWS BLOG

My Blog List

My Blog List

SUBSCRIBE YOUTUBE

Tamil Nadu New Syllabus Text Books 2020-2021

Search This Blog

Sunday, July 5, 2020

ஜனவரியில் பள்ளிகள் திறந்து இறுதி தேர்வு நடத்தலாம் -பெற்றோர்கள் யோசனை


வரும் கல்வியாண்டில் ஜனவரியில் பள்ளிகள் திறந்து இறுதி தேர்வு மட்டும் நடத்தலாம் -பெற்றோர்கள்  யோசனை
 

No comments:

TAM NEWS -MOBILE APP

DISTRICT WISE GOVT JOB

e-Learning. tnschool

கல்வி தொலைகாட்சி அட்டவணை

POLYTECHNIC ,ARTS AND SCIENCE ADMISSION

TAMNEWS -TELEGRAM LINK

ஷேர்சாட்

sharechat
�� ஷேர்சாட்-ல் உள்ள "TAMNEWS" குழுவில் இணையுங்கள்

Search This Blog

Post Top Ad