ஜனவரியில் பள்ளிகள் திறந்து இறுதி தேர்வு நடத்தலாம் -பெற்றோர்கள் யோசனை - WELCOME TO TAMNEWS BLOG

Revised 1st to 12th std New Text Books 2020 Edition-Pdf

Sunday, July 5, 2020

ஜனவரியில் பள்ளிகள் திறந்து இறுதி தேர்வு நடத்தலாம் -பெற்றோர்கள் யோசனை


வரும் கல்வியாண்டில் ஜனவரியில் பள்ளிகள் திறந்து இறுதி தேர்வு மட்டும் நடத்தலாம் -பெற்றோர்கள்  யோசனை
 

No comments:

PRIVATE CHANNEL LIST

GUIDE FOR ALL CLASS

e-Learning. tnschool

ஷேர்சாட்

sharechat
�� ஷேர்சாட்-ல் உள்ள "TAMNEWS" குழுவில் இணையுங்கள்

TAMNEWS -TELEGRAM LINK

JOIN SHARECHAT

CPS ACCOUNT SLIP 2019-2020

ADMISSION FORM 2020-2021

DOWNLOAD GPF A/C SLIP

TAM NEWS -MOBILE APP

Slider Widget

6/slider/slider

WHATSAPP LINKS

Breaking

Labels

Search This Blog

Follow by Email