அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தப்படும் 1000 ஆங்கிலச் சொற்கள் - WELCOME TO TAMNEWS BLOG

My Blog List

My Blog List

SUBSCRIBE YOUTUBE

Tamil Nadu New Syllabus Text Books 2020-2021

Search This Blog

Monday, July 13, 2020

அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தப்படும் 1000 ஆங்கிலச் சொற்கள்

English கலைச் சொற்கள் பற்றிய அறிவை ...


No photo description available.


Image may contain: text
Image may contain: text

Image may contain: text

Image may contain: text

Image may contain: text
Image may contain: text
Image may contain: text

Image may contain: text

Image may contain: text

Image may contain: text
Image may contain: textImage may contain: text
Image may contain: text


Image may contain: text

Image may contain: text

Image may contain: textImage may contain: text

Image may contain: text

Image may contain: text
Image may contain: text

Image may contain: text
Image may contain: text
No photo description available.
Image may contain: text
Image may contain: text

Image may contain: text

Image may contain: text
Image may contain: text
Image may contain: text
Image may contain: text

Image may contain: text
Image may contain: text
Image may contain: text

Image may contain: text

e-Learn.tnschools | தமிழகஅரசின் புதிய இணையதளம் மூலமாக வீட்டிலிருந்தே பாடங்களை படிப்பது எப்படி ? (Video)


1️⃣முதல் வகுப்பு 


2️⃣இரண்டாம் வகுப்பு 


3️⃣மூன்றாம் வகுப்பு 


4️⃣நான்காம் வகுப்பு 


5️⃣ஐந்தாம் வகுப்பு 

6️⃣ஆறாம் வகுப்பு 


7️⃣ஏழாம் வகுப்பு 


8️⃣எட்டாம் வகுப்பு 


9️⃣ஒன்பதாம் வகுப்பு 


1️⃣0️⃣பத்தாம் வகுப்பு 


1️⃣1️⃣பதினோராம் வகுப்பு 

1️⃣2️⃣பன்னிரண்டாம் வகுப்பு 


#இந்த பயனுள்ள வீடியோவை அனைவருக்கும் பகிருங்கள் - யாரேனும் ஒருவருக்காவது பயன்படும்


No comments:

TAM NEWS -MOBILE APP

DISTRICT WISE GOVT JOB

e-Learning. tnschool

கல்வி தொலைகாட்சி அட்டவணை

POLYTECHNIC ,ARTS AND SCIENCE ADMISSION

TAMNEWS -TELEGRAM LINK

ஷேர்சாட்

sharechat
�� ஷேர்சாட்-ல் உள்ள "TAMNEWS" குழுவில் இணையுங்கள்

Search This Blog

Post Top Ad