10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 2019 தேர்வு நேரம் மாற்றம்... முதன்முறையாக 10-ம் வகுப்பு தமிழ் & ஆங்கிலப்பாடத்தேர்வுகள் பிற்பகலில் நடைபெறவுள்ளது - WELCOME TO TAMNEWS BLOG

My Blog List

My Blog List

SUBSCRIBE YOUTUBE

Tamil Nadu New Syllabus Text Books 2020-2021

Search This Blog

Wednesday, December 26, 2018

10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 2019 தேர்வு நேரம் மாற்றம்... முதன்முறையாக 10-ம் வகுப்பு தமிழ் & ஆங்கிலப்பாடத்தேர்வுகள் பிற்பகலில் நடைபெறவுள்ளது


10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 2019 தேர்வு நேரம் மாற்றம்...

முதன்முறையாக 10-ம் வகுப்பு தமிழ் & ஆங்கிலப்பாடத்தேர்வுகள் பிற்பகலில் நடைபெறவுள்ளது.
No comments:

TAM NEWS -MOBILE APP

DISTRICT WISE GOVT JOB

e-Learning. tnschool

கல்வி தொலைகாட்சி அட்டவணை

POLYTECHNIC ,ARTS AND SCIENCE ADMISSION

TAMNEWS -TELEGRAM LINK

ஷேர்சாட்

sharechat
�� ஷேர்சாட்-ல் உள்ள "TAMNEWS" குழுவில் இணையுங்கள்

Search This Blog

Post Top Ad