தமிழக காவல்துறையின் விரல்ரேகைப்பிரிவில் உள்ள 202 உதவி ஆய்வாளர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு - WELCOME TO TAMNEWS BLOG

My Blog List

My Blog List

SUBSCRIBE YOUTUBE

Tamil Nadu New Syllabus Text Books 2020-2021

Search This Blog

Tuesday, August 28, 2018

தமிழக காவல்துறையின் விரல்ரேகைப்பிரிவில் உள்ள 202 உதவி ஆய்வாளர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு


தமிழக காவல்துறையின்   விரல்ரேகைப்பிரிவில் உள்ள 202 உதவி

 ஆய்வாளர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு


CLICK HERE TO DOWNLOAD THE NOTIFICATION TAMILNADU UNIFORMED SERVICES RECRUITMENT BOARD

No comments:

TAM NEWS -MOBILE APP

DISTRICT WISE GOVT JOB

e-Learning. tnschool

கல்வி தொலைகாட்சி அட்டவணை

POLYTECHNIC ,ARTS AND SCIENCE ADMISSION

TAMNEWS -TELEGRAM LINK

ஷேர்சாட்

sharechat
�� ஷேர்சாட்-ல் உள்ள "TAMNEWS" குழுவில் இணையுங்கள்

Search This Blog

Post Top Ad