கல்வித் தொலைக்காட்சி மூலம் பாடம் நடத்துவதற்கான ஒளிபரப்பு அட்டவணை Time Table வெளியீடு - WELCOME TO TAMNEWS BLOG

My Blog List

My Blog List

SUBSCRIBE YOUTUBE

Tamil Nadu New Syllabus Text Books 2020-2021

Search This Blog

Wednesday, July 15, 2020

கல்வித் தொலைக்காட்சி மூலம் பாடம் நடத்துவதற்கான ஒளிபரப்பு அட்டவணை Time Table வெளியீடு


                               


கீழ்க்கண்ட அலைவரிசைகளில் தமிழ்நாடு முழுவதும் காணலாம்.

1. TACTV (தமிழ்நாடு அரசு கேபிளில்) - 200

2.SCV - 98

3. TCCL - 200

4. VK DIGITAL - 55

5. AKSHAYA CABLE - 17

6. Youtube - shorturl.at/pJKV0

கல்வி தொலைக்காட்சி  பாடங்கள் ஒளிபரப்பு பட்டியலில் 1 & 12 ம் வகுப்பு இடம் பெறவில்லை. 2 ஆம் வகுப்பு முதல் 11 ஆம் வகுப்பு முடிய 

CLICK HERE TO VIEW &DOWNLOAD IN OFFICIAL DIRECT LINK


CLICK HERE TO VIEW &DOWNLOAD IN PDF FILE -2

No comments:

TAM NEWS -MOBILE APP

DISTRICT WISE GOVT JOB

e-Learning. tnschool

கல்வி தொலைகாட்சி அட்டவணை

POLYTECHNIC ,ARTS AND SCIENCE ADMISSION

TAMNEWS -TELEGRAM LINK

ஷேர்சாட்

sharechat
�� ஷேர்சாட்-ல் உள்ள "TAMNEWS" குழுவில் இணையுங்கள்

Search This Blog

Post Top Ad